05.12.2023

JU MSŠ Srebrenik

Dobrodošli na zvaničnu web stranicu Mješovite srednje škole Srebrenik

Administratori Moodle platforme

Kontakt sa administratorima za Moodle platformu vršit će se po sljedećem rasporedu, vodeći računa o radnom vremenu u toku sedmice:

Ponedjeljak – Edis Bektić, mail: edis.bektic.ets@gmail.com
Utorak – Damir Nišić, mail: damir.nisic@live.com
Srijeda – Mirza Bajić, mail: mirza.bajic@gmail.com
Četvrtak – Nedim Imširović, mail: nedim.im90@gmail.com
Petak – Elvis Selimović, mail: sel.elvis@gmail.com
Sedmični izvještaj o realizaciji nastave po moodle platformi nastavnici trebaju dostavljati svakog petka na adresu škole
jumss@bih.net.ba.
Također obavještavamo nastavnike praktične nastave da se obustavlja i rad učenika u školskim radionicama i u privrednim subjektima.