29.05.2023

JU MSŠ Srebrenik

Dobrodošli na zvaničnu web stranicu Mješovite srednje škole Srebrenik

Uposlenici

  • Rukovodno i nastavno osoblje u našoj školi:

Direktor škole
   Mehmedalija Smajlović

Pomoćnik direktora za nastavu
    Emira Mujčinović

Pomoćnik direktora za praktičnu nastave
   Elvira Suljkić

Pedagog
     
Elvira Isaković

Sekretar
     
Nermin Okić

Bibliotekar
     Željka Banović

Profesori bosanskog jezika
    Sadil Mehmedović
    Sabina Jašarević
    Jasnela Moranjkić
    Nasiha Avdić
    Velida Mutapčić
    Almira Zahirović

Profesori historije i geografije

     Vikalo Nedžiba

Profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja   
     
     Mustafa Ibrahimović
     Adiba Barjektarević

Profesori matematike
     Mensura Salkić
     Edina Ibrahimović
     Enisa Kovač Suljagić
     Neda Bašić  

Profesori fizike
     Salen Snagić
     Muamer Jagodić

Profesori elektrotehnike i informatike

     Sumedin Nišić
     Mirzet Ordagić
     Sulejman Suljić
     Edis Bektić
     Mirza Bajić
     Džanković Ermin
     Damir Nišić
     Arijana Džinović

Profesori demokratije i ljudskih prava
     Adnana Ibrić

Profesori hemije
     
Sadija Mujkić

Profesori biologije
     Nihad Imširović
     
Profesori ekonomske grupe predmeta

     Mustafa Pedljić
     Pajica Perić
     Suada Hairlić
     Ajsela Mutapčić
     Emira Mujčinović
     Hatija Jašarević
     Nevresa Buljubašić    
     Suada Osmanović
     Nirmela Halilović
     Elvira Suljkić

Profesori njemačkog jezika
     
Elvira Kahvić
     Azra Muharemović

Profesori engleskog jezika
     
Amela Nurikić
     Zlata Kikanović
     Esmir Ćudić
     Irena Osmić 

Profesori mašinske grupe predmeta
     Esad Zahirović
     Halim Jahić
     Mirela Jagodić
     Midhat Gergić
     Selver Salkić

Nastavnici praktične nastave – mašinska struka
     Fikret Šiljić
     Mirzad Nišić
     Muharem Bjelić
     Damir Hodžić
     Edin Smajlović  
     Enver Junuzović 
     Salko Hasanović

Profesori saobračajne grupe predmeta
     Nermin Mašić

Nastavnici praktične nastave – saobraćajna struka
     Mirzad Jašarević

Nastavnici praktične nastave – ugostiteljska struka
      
     Zuhdija Bećirović

Nastavnici praktične nastave – frizerska struka
     Elma Kešetović 
     Amira Jukić